Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on vuonna 2001 kuntien velvollisuudeksi tullut sosiaalipalvelu. Toiminnan kohteena ovat pitkään työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneet henkilöt. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Se laaditaan yhteistyössä asiakkaan sekä sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajien kanssa. Suunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään vaihtoehtoja, jotka sekä vastaavat asiakkaan työ- ja toimintakykyä että edistävät hänen elämänhallintaansa ja työllistymistään.

Someron kaupunki järjestää työtoimintaa Ecotekolassa, osoitteessa Tehdaskuja 6 ja 8. Kuntouttavaa työtoimintaa voi tehdä sopimuksen mukaan myös kaupungin eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa.

Kuntouttava työtoiminta voi kestää 3-24 kuukautta. Sopimuksen mukaisesti toimintaa on 1-4 päivänä viikossa, ja päivittäiseksi toiminta-ajaksi voidaan sopia 4-8 tuntia.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa saa  pääsääntöisesti Kelan työmarkkinatukea sekä kulukorvauksen läsnäolopäiviltä (9 e/ päivä, vuonna 2017). 

Someron kaupunki maksaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle matkakorvausta kodin ja toimintapaikan välisistä matkoista, jos kodin ja toimintapaikan välinen matka on karttaohjelman mukaan yli 5 km/ suunta. Korvaus maksetaan, jos matkoista syntyy kustannuksia. Korvaus maksetaan halvimman kulkutavan mukaisesti. Oman auton käytöstä maksetaan korvausta 0,21 €/km (vuonna 2017). Matkakorvaus anotaan sopimusjakson alkaessa sopimusjakson mukaiselle ajanjaksolle. Matkakorvaus maksetaan kuukausittain, seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Hakija on velvollinen ilmoittamaan matkakorvauksen maksussa tarvittavat tiedot sekä niiden muutokset työtoiminnan järjestäjälle.   


Lisätietoa

Kuntouttava työtoiminta / aktivointisuunnitelmat

Päivi Mäkipää
palveluohjaaja
p. 040 1268 467

Kuntouttava työtoiminta

Kaija Reponen
työtoiminnan ohjaaja
p. 044 7791 439