Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on palvella kuntalaisia ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään ongelmistaan ja erilaisista elämän pulmatilanteista, kuten taloudellisista vaikeuksista, lasten huolto- ja tapaamisasioista, lastensuojeluasioista ja päihdeongelmista sekä lievittää niiden aiheuttamaa ahdistusta. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla neuvontaa ja ohjausta, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä muita tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten sosiaalityössä käytetään ennaltaehkäisevän, mutta myös korjaavan työn muotoja. 

Sosiaalityötä tehdään erityisesti lasten- ja nuorten huollossa, päihde- ja mielenterveystyössä. Sosiaalityöntekijät toimivat yhdessä kunnallisia tai yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita (esim. kotipalvelu- tai päivähoito) tuottavien yksiköiden ja tahojen kanssa vastaten sosiaalityön asiantuntemuksesta. 

Sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa kunnan sosiaalitoimistossa. 

Someron sosiaalityössä toimii yhteensä kolme sosiaalityöntekijää, lastensuojelun sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja, kaksi perhetyöntekijää sekä kaksi osastonsihteeriä. Lapsiperhepsykologi toimii osana sosiaalityön työryhmää. 


Sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225
Fax: 02 7488 332
sähköposti: sosiaalitoimisto(a)somero.fi


Virka-ajan sosiaalipäivystys:

Someron sosiaalitoimistossa on virka-aikana ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-14.00 päivystävä työntekijä, johon voi olla yhteydessä akuutteissa kriisi- ja hätätilanteissa. Yhteyden sosiaalipäivystäjään saa pääasiassa Hätäkeskuksen (112) kautta ja tarvittaessa myös sosiaalitoimiston tai kaupungintalon neuvonnan kautta.                                                                              

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys:

Virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin sekä viikonloppuisin sosiaalipäivystystä hoitaa Salon seudun sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystykseen saa kiireellisissä tapauksissa yhteyden ainoastaan Hätäkeskuksen (112) kautta.


UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI TULI VOIMAAN 1.4.2015

Uusi sosiaalihuoltolaki on kotipalvelun tarjoamista koskevilta osiltaan astunut voimaan 1.1.2015 lukien. Sosiaalihuoltolain muutokset muilta osin tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.4.2015 alkaen. Lakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, jollei toisin erikseen ole säädetty. Lisää uudesta sosiaalihuoltolaista voit lukea tästä.


 


Yhteystiedot

Perusturvajohtaja
Taru Nordlund
p. 044 7791500

Johtava sosiaalityöntekijä    Marjaana Sorokin                            p. 044 7791220

 

Pyydä apua

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia.