Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Muutoksen johtaminen, 5 op

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun järjestämä 5 opintopisteen laajuinen opintojakso kuuluu Johtamisen ja organisoinnin opintoihin.

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Käsiteltäviä aiheita ovat muutosvastarinta ja sen vaikutus muutoksen läpiviemisessä, viestinnän merkitys muutostilanteissa sekä erilaiset johtamisen keinot muutoksen läpiviemisessä ja johtajuuden ja viestinnän merkitys organisaation muutostilanteissa. Lisäksi opiskelija tutustuu myös itseensä muuttujana. 

Opetus sisältää viisi opintoryhmäkokoontumista paikallisen tuutorin ohjaamina. Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 11.9.2018, jonka jälkeen opintoryhmäkokoontumiset järjestetään tiistaisin viikon välein. Opintoryhmäkokoontumisten välillä opiskelijat tutustuvat verkkoluentoihin, työskentelevät verkossa sekä opiskelevat ja tekevät harjoituksia itsenäisesti. Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Kurssin tuutorina toimii KTM Tanja Paassilta.

Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 89 euroa, joka sisältää Turun ylioiston 60 euron opintomaksun ja Somero-opiston 29 euron kurssimaksun. Työttömillä, eläkeläisille, yli 63-vuotiailla ja maahanmuuttajilla on mahdollisuus hakemuksesta saada alennusta Somero-opiston kurssimaksusta. Katso tarkemmat tiedot kurssimaksut-sivulta.

Opetuspaikkana on Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4, sisäänkäynti D-ovesta.

Tarkempaa tietoa opetuksen sisällöstä, kirjallisuudesta ja kokoontumisajoista saa Somero-opiston kurssihaku- ja ilmoittautumissivustolta sekä Turun yliopiston sivuilta löytyvästä opetussuunnitelmasta.

Opintoihin ilmoittautuminen

Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille otetaan ilmoittautumisia vastaan 13.8.2018 klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkua, jolloin ratkaistaan kurssin toteutuminen tai peruuntuminen. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä  sen jälkeen kun opintojen alkaminen Somerolla on varmistunut. Opiskelijalle lähetetään ilmoittautumisosoite sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Sivu päivitetty 1.8.2018 | Riitta Ryhtä