Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Keskeisiä aihealueita ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja opetus.

Monimuoto-opintoihin sisältyy Somerolla järjestettäviä opintoryhmäkokoontumisia sekä luentoja, joille voi osallistua paikanpäällä Turussa tai verkkokokousympäristössä kotikoneen ääressä tai opistolla. Luennot myös tallennetaan. 

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 

  • Johdatus kasvatustieteisiin  4 op
  • Kasvatus- ja koulutussosiologia  4 op
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia  4 op
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin  6 op
  • Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti  7 op

Opetus alkaa esittely- ja orientaatiotapaamisella 13.9.2018, jonka jälkeen opintoryhmäkokoontumiset järjestetään torstaisin klo 17.30–19.45. Luennot järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.30–20.00. Opetus päättyy tenttiin 10.4.2018.

Kurssin tuutorina toimii KM Kristiina Stigell.

Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 347 euroa, joka sisältää Turun ylioiston 250 euron opintomaksun ja Somero-opiston 97 euron kurssimaksun. Työttömillä, eläkeläisille, yli 63-vuotiailla ja maahanmuuttajilla on mahdollisuus hakemuksesta saada alennusta Somero-opiston kurssimaksusta. Katso tarkemmat tiedot kurssimaksut-sivulta.

Opetuspaikkana on Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4, sisäänkäynti A-ovesta.

Tarkempaa tietoa opetuksen sisällöstä, kirjallisuudesta ja kokoontumisajoista saa Somero-opiston kurssihaku- ja ilmoittautumissivustolta sekä Turun yliopiston sivuilta löytyvästä opetussuunnitelmasta.

Opintoihin ilmoittautuminen

Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille otetaan ilmoittautumisia vastaan 13.8.2018 klo 17.30 alkaen. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkua, jolloin ratkaistaan kurssin toteutuminen tai peruuntuminen. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä  sen jälkeen kun opintojen alkaminen Somerolla on varmistunut. Opiskelijalle lähetetään ilmoittautumisosoite sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Sivu päivitetty 28.6.2018 | Riitta Ryhtä