Tekstikoko
 
 

Kohnamäen tontit 

Varattavissa 15.6.2018 alkaen

Kymmenen uutta tonttia keskustassa Kohnamäen alueella, jolta on näkymä Kirkkojärvelle, ja jonka välittömästä läheisyydestä löytyvät mm. erinomaiset liikunta- ja ulkoilureitistöt. Kunnallistekniikka valmistuu syksyllä 2018 jonka jälkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa.

 
 

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen esittelee Kohnamäen aluetta. 

Tonttien koot ja hinnat

n:otonttim2
13089/11 56010 140
23089/21 3598 834
33089/31 2137 885
43089/41 3108 515
53090/11 2898 379
63090/21 3498 769
73090/31 3108 515
83090/41 1757 638
93090/51 1947 761
10*3088/12 28014 820

Lisäksi ostaja vastaa tonttien lohkomiskustannuksista (enintään n. 1000 €/tontti) joko suoraan itse tai kaupungin teettämän lohkomisen kustannusosuuden perusteella.

* tähän on mahdollista rakentaa myös paritalo.

Rakentamisehdot

Rakentamisaikaa on kaupantekohetkestä kolme vuotta, jonka aikana on rakennettava kaavamääräysten mukainen, vähintään 80 kerrosneliömetrin asuinrakennus. Mikäli ostaja laiminlyö em. rakentamisvelvoitteen, tämä on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkoa 50 % kauppahinnasta määräajan kuluttua umpeen jokaiselta seuraavalta vuodelta viiden vuoden ajan.

Tutustu paikan päällä

Alueeseen voi käydä tutustumassa arki-iltaisin klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin (arkipäivisin alueella tehdään maansiirto- ja muita infraan liittyviä töitä). Työmaa-alueella liikkuminen omalla vastuulla.

Alueen uusi kadunnimi on Mäkelänkuja. Navigaattori ei tätä vielä välttämättä tunne, joten paikan päälle löytää laittamalla osoitteeksi Kyyräntie tai Valimontie. 


Kaava-aineisto


Aurinkoenergiaa?

Alueella suoritetaan aurinkopaneelien yhteishankintakilpailutus johon kotitalouksien on mahdollista liittyä 2018 syksyn aikana.

Lisätietoa tulossa kesän aikana.  
 

Tontin varaaminen

Rakennuspaikan voi varata kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan täyttämällä varauslomakkeen ja varausmaksun maksamalla. Kuuden kuukauden jälkeen varausta voidaan perustellusta syystä jatkaa toisella kuuden kuukauden jaksolla, jolloin peritään toinen varausmaksu.

Jos samaan varattuun rakennuspaikkaan tulee kuitenkin toinen halukas ostaja, jolla on valmius ostaa rakennuspaikka heti (30 päivän sisällä), tulee alkuperäisen varaajan kuitenkin lunastaa rakennuspaikka 30 päivän kuluessa saatuaan kaupungilta tiedon toisesta varauksesta tai varaus raukeaa ja rakennuspaikka myydään em. toiselle ostajalle. Tämän on vuorostaan lunastettava rakennuspaikka 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon siitä, että alkuperäinen varaaja ei lunasta tonttia määräajassa.

Yksityishenkilöllä voi olla voimassaoleva varaus yhdestä tontista kerrallaan.

Varausmaksu hyvitetään ostajalle rakennuspaikan kaupan yhteydessä. Ellei varaus johda kauppaan, varausmaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli varaajalla on valmius ostaa rakennuspaikka heti (30 päivän sisällä), varausmaksu voidaan jättää perimättä.

Varausmaksun suorittamisen jälkeen varaajalle toimitetaan kauppakirjaluonnos ja varattuun rakennuspaikkaan liittyvää materiaalia (luonnoskauppakirja, kaavakartta ja –määräykset tai muu maankäytön suunnitelma, lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterin tietoja ja muuta mahdollista ao. alueen rakentamiseen liittyvää materiaalia).
Varausilmoituksia voi jättää ensisijaisen rakennuspaikkatoiveen lisäksi myös toissijaisiin kohteisiin.

Varausten sisäänottopäivästä alkaen 5 päivän sisällä jätetyt varausilmoitukset ovat keskenään samanvertaisessa asemassa. Mikäli samaan rakennuspaikkaan on jätetty tässä ajassa useita varausilmoituksia, määritetään varausten etusijajärjestys arvalla. Arvonnassa valitsematta jäävät varausilmoitukset huomioidaan mahdollisten toissijaisten kohteiden varausten myöntämisessä/arvonnoissa. Arvonnan ensimmäisellä kierroksella ovat mukana vain ne varausilmoitukset, joissa ko. rakennuspaikka on ilmoitettu ensisijaiseksi toiveeksi. Toisella arvontakierroksella toissijaiset toiveet jne.Tämän jälkeen jätettyjen varausten etusijajärjestys määrittyy niiden jättöajankohdan perusteella.

 


Tonttiesite

 
 

Varaus

Ilmoitamme viimeistään 21.6. klo 15 kaikille varauksen tehneille ovatko he saaneet varaamansa tontin.


Lisätietoa

Vs.Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi