Tekstikoko
 
 

Kotihoidon asiakasmaksut

Kuukausimakua peritään kotihoidosta. Kotihoito katsotaan jatkuvaksi, kun asiakas saa apua säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja palvelu kokonaisuudessaan kestää yli kuukauden. Tilapäiseksi kotihoidoksi luetaan harvemmin kuin kuukauden välein tehtävät käynnit sekä sellainen palvelu, joka kokonaisuudessaan kestää korkeintaan kuukauden. 

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään 10,60 e hoitajan käynniltä. Muusta tilapäisestä kotihoidosta peritään 10,60 e / työntekijä / alkava tunti.

Kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti

(Indeksitarkistus 1.1.2016 alkaen)

Henkilö- luku

Tulo -raja 
e / kk

1-3
käynt.
/kk

1-2
käynt.
/vko

3-4
käynt.
/vko

5-6
käynt.
/vko

7-14
käynt.
/vko

yli 14
käynt.
/vk
o

1

573

10 %

15 %

20 %25 %30 %35 %

2

1057

7 %

10 %

13 %

16 %

19 %

22 %

3

1657

6 %

8 %

10 %

12 %

15 %

18 %

4

2050

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

15 %

5

2481

4 %

6 %

7 %

8 %

10 %

13 %

6

2849

3 %

5 %6 %8 %10 %11 %
korotus
kustakin
lisähenki-
löstä

348

      

Kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksu peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Maksua ei peritä lainkaan, mikäli asiakas ei kalenterikuukauden aikana ole saanut palvelu- tai hoitosuunnitelman mukaisia palveluja tai hän on ollut kunnallisessa laitoshoidossa tai jos palvelu keskeytyy kaupungista johtuen lyhyemmäksikin aikaa.

Tukipalvelumaksut: