Tekstikoko
 
 

Lasten päivähoito

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmän tarkoituksena on tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen kunnan järjestämä päivähoito, hoitaa lasta kotihoidon tuella tai järjestää päivähoito yksityisen hoidon tuen turvin. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidontuki hoidetaan Kelan kautta. Kaupunki valvoo myös yksityistä päivähoitoa.

Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen sopiva kasvuympäristö.

 


Lisätietoja

Kasvatuspäällikkö

Leila Hoikkala
p. 044 7791 410
leila.hoikkala(a)somero.fi

OsastoNsihteeri

Tarja Säippä
p. 040 1268 209
tarja.saippa(a)somero.fi

 

Asiakastyytyväisyyskysely