Tekstikoko
 
 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollossa seurataan ja tuetaan oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on edistää koululaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille yhteistyössä huoltajien kanssa. Tämän lisäksi tärkeänä yhteistyötahona toimii jokaisella koululla kokoontuva oppilashuoltoryhmä.

Terveydenhoitaja
Kiiruun yläkoulu ja lukio sekä Pitkäjärvi
Niina Vesala, virkavapaalla
sijaisena Tanja Stark
p. 044 7791 254
tanja.stark(a)somero.fi

Terveydenhoitaja
Joensuu, Kirkonmäki ja Oinasjärvi
Tanja Stark
 
sijaisena Nina Linden 
p. 044 7792 626
nina.linden(a)somero.fi
Joensuunkoulu ma, to, pe
p. 040 1268 302
Kirkonmäenkoulu ti