Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

05.03.2018

Somerolle ykkössija kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa

Somerolle ykkössija kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa


Someron kaupungin nettisivuilla oli tyytyväisimmät käyttäjät vuonna 2017. Kaupunki osallistui kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen ja Someron osalta tutkimus toteutettiin 26.9.-12.12.2017 kaupungin nettisivuilla olleen sähköisen kyselyn kautta. Someron tutkimukseen osallistui 328 kävijää ja 60 % vastaajista oli Someron kaupungin asukkaita.

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen osallistui yhteensä 17 kuntaa ja mukana oli mm. Helsinki, Oulu, Rovaniemi ja Kouvola. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 13115 käyttäjää. Varsinais-Suomesta mukana olivat Someron lisäksi Kaarina joka sijoittui viidenneksi sekä ykkössijan jakanut Laitila. Aiempina vuosina ykkössijalla ovat olleet mm. Naantali, Pirkkala, Kittilä ja Jyväskylä.

Kuntien tuloksia vertailtiin käyttäjätyytyväisyysindeksillä. Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väitteitä, jotka liittyivät mm. käytettävyyteen, informatiivisuuteen sekä erottuvuuteen ja joita käyttäjät arvioivat asteikolla 1-5 sen mukaan kuinka samaa mieltä olivat väitteen kanssa. Vastauksista syntyneet keskiarvot muodostavat yhdessä käyttäjätyytyväisyysindeksin, joka Somerolla oli 3,60 kun koko Suomen keskiarvo oli 3,45.

Käyttäjät antoivat kaupungin nettisivuille kokonaisarvosanaksi 7,89 (kouluasteikko 4-10).  Sivuja pidettiin hyödyllisinä ja käyttäjien mukaan ne toimivat ongelmitta. Sivuja oli yleisesti ottaen helppo käyttää ja ne säästivät aikaa ja vaivaa. Tutkimus osoitti että kaupungin nettisivuilta etsitään eniten ajankohtaisasiaa sekä tietoa vapaa-ajan mahdollisuuksista ja terveyspalveluista. 84% kaikista vastaajista kertoo löytäneensä hakemansa tiedon kun taas 9% ei sitä löytänyt. Tieto jäi saamatta mm. tulevista tapahtumista. Uusia sähköisiä asiointimahdollisuuksia kaivattiin terveydenhuoltoon, vapaa-ajan palveluihin sekä sivistyspuolelle.

Someron kaupunki ottaa saamansa palautteen avosylin vastaan ja aikoo kehittää sivujansa jotta ne olisivat entistäkin helppokäyttöisemmät ja ajantasaisemmat. Esimerkiksi hakuominaisuutta tullaan kehittämään sekä vanhentunutta tietoa poistamaan. Lisäksi mietitään miten navigointia varsinkin mobiilissa voitaisiin helpottaa ja Googlen hakutuloksia parantaa.

Vuosittain toteutettavasta tutkimuksesta vastasi Suomen Onlinetutkimus Oy. Someron nettisivut on toteuttanut Mainostoimisto Synergia.

Lisätietoa

Tanja Uusitalo
vs. kehittämisasiantuntija
p. 044 7791 282
tanja.uusitalo(a)somero.fi