Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

29.11.2017

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden päivitys


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määritys perustuu vesihuoltolakiin (119/2001, muut. 681/2014). Toiminta-alueiden avulla tarkennetaan lain mukaisia vesihuollon tehtäviä ja vastuunjakoa kunnassa. Edellisen kerran toiminta-alueet päivitettiin Somerolla vuonna 2010, ja nyt aluerajauksia ollaan muuttamassa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin. Liittämisvelvollisuudesta voidaan hakea tietyin edellytyksin vapautusta ympäristölautakunnalta.

Muutosehdotus perustuu teknisen lautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 133. Päätös toiminta-aluerajauksien muuttamisesta tehdään kevään 2018 aikana kaupunginvaltuustossa. Ennen päätöksen tekoa alueen kiinteistöjen omistajia ja haltijoita on kuultava.

Asiaan liittyen pidettiin yleisötilaisuus 7.11.2017 kaupunginviraston valtuustosalissa.

Asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin teknisessä toimistossa (Joensuuntie 20) sekä alla 29.12.2017 saakka.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet (päivitys 2017)
Toiminta-alueet ja laajenemisalueet_2017 [pdf]
Talousvesi_keskusta_2017 [pdf]
Talousvesi_haja-asutus_2017 [pdf]
Jätevesi_keskusta_2017 [pdf]

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisena 29.12.2017 mennessä osoitteeseen Someron kaupunki, tekninen lautakunta, PL 41, 31401 Somero tai info@somero.fi.

Somerolla 29.11.2017

Tekninen lautakunta