Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

04.04.2017

Kuulutus maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta


KUULUTUS MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA

Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Minna ja Mikko Pentin maa-aines- ja ympäristölupahakemus, joka koskee soran ja hiekanottoa ja soran murskausta tilalla Metsola RN:o 3:11 Someron kaupungin Viuvalan kylässä. Hakijan yhteystiedot: Mikko Pentti, Morontie 4, 31470 Somerniemi, p: 0400 635797

Kuvaus toiminnasta:

Kyseiseen alueeseen liittyen on myönnetty maa-aineslupa, joka on voimassa 14.5.2018 saakka ja 7.5.2018 saakka voimassa oleva ympäristölupa soranmurskaukselle. Uusi ottoalue liittyy voimassa olevaan toimintaan saumattomasti, eikä väliin jää harjannetta. Uuden hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 28 000 m2, pohjaveden 5.4.2015 mitattu korkeusasema +112,80 ja ottamisalueen suunniteltu pohjan taso +117,00. Maa-ainesten ottamismäärä on yhteensä noin 205 000 m3 ja vuotuinen otto noin 20 000 m3. Kokonaisottoajaksi on arvioitu kymmenen vuotta.

Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauskalustolla, ja murskausta tehdään noin 25-40 työpäivää vuodessa. Toiminta-aika on viikoittain ma-pe klo 6-22. Kiviainesta käytetään murskauksessa noin 50 000 tonnia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Someron kaupunginviraston rakennustoimistossa (Joensuuntie 20) 7.4.2017 - 9.5.2017 viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen:

Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero

Somerolla 7.4.2017
SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA