Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

31.03.2017

Koulukuljetukset lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019


Someron kaupunki/sivistystoimi pyytää tarjouksia koulukuljetuksista lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019 reiteille Pitkäjärven suunnan aamukuljetus ja Somerniemen suunnan iltapäiväkuljetus.

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat tulostettavissa oheisista linkeistä:

Tarjouspyyntö
Aikataulut ja alustavat reitit ja kartat
Tarjous ja tarjoushintalomake
Kalustoluettelo
Ostoliikennesopimus, luonnos
Sopimusehdot
Jyse 2014 palvelut

Tarjoukset tulee toimittaa paperiversiona allekirjoitettuna, suljetusta kirjekuoressa 2.5.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Someron kaupunki
Sivistyslautakunta
Pl 41 (Joensuuntie 20)
31401 Somero

Kuoreen tulee merkitä ”Tarjous koulukuljetuksista” ja tarjoajan nimi. Lisätietoja saa sivistystoimistosta puh. 044-7791 230 ja 040-1268 231.

Somerolla 30.3.2017
Sivistyslautakunta

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KOULUKULJETUSKILPAILUTUKSESTA

1. Miksi sanotaan, että taksiluvalla voi osallistua tarjouskilpailuun, missä halutaan isoa bussia?
Vastaus: Tarvitaan joukkoliikennelupa.

2. Reitin pituudeksi annetaan 5 km heitto, miksi, jos pitää ajaa alusta loppuun nimettyä reittiä?
Vastaus: Reitit ovat ohjeellisia ja ne tarkistetaan aina lukuvuoden käynnistyessä.

3. Otetaanko oppilaat kyytiin bussipysäkeiltä vai talojen porteilta ja pihoilta?
Vastaus: Oppilaat otetaan kyytiin bussipysäkeiltä, mikäli ko. tiellä on bussipysäkeitä. Mikäli bussipysäkeitä ei ole, niin paikasta, joka on liikenteellisesti turvallinen.

4. Kuka osoittaa pysähtymispaikat sellaisilla teillä missä ei ole pysäkkejä?
Vastaus: Kuljettaja/liikennöitsijä, riitatapauksissa sivistysjohtaja.

5. Onko tarkoitus ajaa iso bussi päiväkotien piha-alueille vai onko päiväkodilla pysäkki bussia varten?
Vastaus: Bussit pysähtyvät tien varteen päiväkotien eteen, jossa ei ole pysäkkejä.

6. Kuka korvaa matkustajan tahallisesti aiheuttaman vahingon linja-autolle tai ylimääräisen matkustajan toiminnasta aiheutuvan siivoustyön?
Vastaus: Matkustaja

7. Miksi pitää postin kuljetettavaksi antaa tarjous kohdan 11 mukaisesti, onko mahdollista esim. tuoda kaupungin kirjaamoon?
Vastaus: Tarjouksen voi toimittaa myös tuomalla sen kaupungintalolle os. Joensuuntie 20, Somero.

8. Tarjoushintalomakkeessa on annettava hinta reittinumeroittain, mutta tarjouspyynnössä ei mainita reittinumeroita vaan reittien nimet?
Vastaus: Reittien numerot löytyvät tarjouspyynnöstä ja liitteestä no 1.

9. Kelpaako referenssiksi koululaisvuoro linjaliikenteestä tai muu vastaava ostoliikenne esim. elyn tai kaupungin ostamana? Entä alihankintana suoritetut ajot?
Vastaus: Ei. Referenssin tulee sisältää kokonaisvastuu reitistä mm. ajojen suunnittelu ja aikataulutus.